Winetwork
  Bilten br. 2 – Ožujak 2017   

Otvorena je baza znanja!

Tijekom prethodnih 18 mjeseci, u sklopu projekta WINETWORK prikupljeni su razni materijali (znanstveni i stručni radovi, video isječci, rezultati projekta, itd.) na temu bolesti drva (GTD) i zlatne žutice vinove loze (FD) s područja Europe i šire. Sve prikupljeno dostupno je na internet stranici projekta, u Bazi znanja (eng. Knowledge Reservoir). Baza znanja sadrži znanstvene radove, stručne radove, video isječke, fotografije i ostale materijale na obje teme (GTD i FD) na šest jezika i omogućuje korisnicima pojednostavljen pristup informacijama (sadržaj se razlikuje ovisno o postavkama jezika pretraživanja pri vrhu stranice).

U Bazi znanja dostupno je više od 100 stručnih radova, 45 video isječaka, 70 znanstvenih radova na temu bolesti drva i zlatne žutice vinove loze. Pristupite Bazi znanja i pronađite potrebne informacije!

Prvi rezultati projekta WINETWORK

Najučestalije prakse primjenjene u suzbijanju bolesti drva i zlatne žutice u Europi

U sklopu projekta WINETWORK provedeno je 219 anketa diljem Europe (u sedam zemalja i 10 vinogradarskih regija). Cilj provedbe anketa bio je prikupiti informacije i praktična iskustva, ali i prepoznati prakse koje se najčešće primjenjuju u vinogradarstvu kako bi se smanjile štete od navedenih bolesti. Rezultati anketa će uskoro biti dostupni u Bazi znanja

Konferencija u Coneglianu (Italija)U sjedištu istraživačkog centra CIRVE Sveučilišta u Padovi, smještenog u Coneglianu (Italija), održana je 9. studenog 2016. međunarodna konferencija na temu bolesti drva i zlatne žutice. Na konferenciji je prisustvovalo 130 sudionika, među kojima su bili agronomi, savjetnici, znanstvenici i proizvođači.

Program konferencije je bio podijeljen na dvije sekcije, jedna na temu bolesti drva i jedna na temu zlatne žutice, koje su objedinile izlaganja članova Znanstvene radne grupe projekta WINETWORK i talijanskih znanstvenika te iskustva iz prakse koja su predstavili stručni posrednici projekta i lokalni proizvođači. U raspravi su sudjelovali mnogobrojni proizvođači, čime su doprinijeli osmišljavanju programa budućih istraživanja. Prezentacije su snimljene u video-obliku i uskoro će biti dostupne u Bazi znanja.

EIP-AGRI - Fokus grupa o bolestima i štetnicima vinove loze

Krajem listopada formirana je EIP-AGRI fokus grupa na temu značajnih bolesti i štetnika vinove loze čiji je prvi sastanak održan u Portu (Portugal). Fokus grupa čini 19 stručnjaka iz različitih vinogradarskih regija EU koji su spremni podijeliti svoja iskustva i ponuditi odgovore na pitanje "Kako povećati otpornost vinove loze na bolesti i štetnike te pospješiti produktivnost sektora na održivi način?". Rezultati će biti dostupni iduće godine, a pred stručnjacima je  značajan izazov - ujediniti znanstvene rezultate i praktično iskustvo te na taj način doprinijeti razvoju održivog europskog vinogradarstva.

Više informacija dostupno je na internet stranici

Francuska inicijativa: akcijski plan protiv propadanja vinograda

Francuski sektor za vinogradarstvo i vinarstvo pokrenuo je tijekom 2016. godine Nacionalni akcijski plan za suzbijanje bolesti koje uzrokuju propadanje vinove loze. Akcijski plan se ne odnosi samo na bolesti drva vinove loze nego i na sve bolesti i pojave koje dovode do smanjenja proizvodnje te iznenadnog ili postepenog propadanja vinove loze, a povezane su s biotskim ili abiotskim čimbenicima i poljoprivrednim praksama.

www.plan-deperissement-vigne.fr

Praćenje ličinki američkog cvrčka u vinogradu

Praćenje ličinki američkog cvrčka omogućuje pravovremeno suzbijanje ovog vektora zlatne žutice. U proljeće su početni stadiji ličinke zastupljeni na naličju listova mladica koje rastu iz bazalnog dijela trsa. Brojnost ličinki daje uvid u potencijalnu dinamiku širenja fitoplazme zlatne žutice u vinogradu.

Pogledajte video isječak

Zlatna žutica vinove loze: karta demarkiranih područja Hrvatske

Zlatna žutica vinove loze uvrštena je na popis karantenskih štetnih organizama na području Europske unije. Suzbijanje zlatne žutice na području Hrvatske regulirano je «Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO» (Narodne Novine 7/2013). Vinogradarska područja u kojima su proizvođači dužni provoditi mjere regulirane Naredbom određena su «Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO», koja se donosi na godišnjoj razini.

Više informacija:

 

Stručni posrednici

Projektu su se pridružile tri nove stručne posrednice: Tabitha Kellerer (Rheinland Palatinate, Njemačka), Céline Abidon (Alsace, Francuska) i Maria Jesus Fanjul ( Galicija, Španjolska).

Osnovi podaci o svin stručnim posrednicima i njihovi kontakti dostupni su ovdje.

Pridružite se WINETWORK-u

Ukoliko želite primati obavijesti o bolestima drva i zlatnoj žutici pristupite Bazi znanja i izradite korisnički račun,  čime Vam je omogućeno i predlaganje sadržaja Baze znanja.

 

European Union  
Winetwork je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.